Vestjysk Kloak & Anlæg har fra starten, beskæftiget sig med sø og vandløbsvedligeholdelse, samt etablering af kystsikring.

Firmaet har igennem mere end 50 år udført naturpleje, for bl.a. den tidligere Ulfborg-Vemb Kommune, Holstebro Kommune, samt private lodsejere og pumpelag. Vi udfører skånsom maskinel og manuel vandløbspleje.

​Opgaverne der er udført igennem tiden er mangeartet og som eksempler kan nævnes:

 • Udgravning, oprensning samt renovering af søer og vandhuller.
 • ​Rensning og spuling af rørlagte strækninger, overkørsler samt brønde.
 • Oprensning og grødeskæring med mejekurv i   grøfter og vandløb.
 • Udlægning af gydegrus – etablering af stryg.
 • Rydning af træer, buske og anden uønsket vegetation.
 • Etablering af kombineret maskine og kreaturovergange.
 • Genslyngning af regulerede strækninger Fauna passage, ilægning af sten.
 • Sikring og opretning af udskredne brinker  opsætning af skalapæle.
 • Etablering af faskiner og sandfang, retablering af rørlagte vandløb.
 • Oprensning af sandfang
 • Etablering af kystsikring.

​Kvalitet uden kompromis, når det gælder grødeskæring og naturpleje.

​Hvilke vedligeholdelsesmetoder samt arbejdets tilrettelæggelse, tager som regel udgangspunkt i de gældende regulativer, for de enkelte vandløb.

​Har du spørgsmål eller en opgave du gerne vil have løst, er du meget velkommen kontakte os for at høre mere på tlf: 79 30 12 88 eller på e-mail: vka@vka-staby.dk.​

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.


VESTJYSK KLOAK & ANLÆG ApS - Nedervej 14, Staby, 6990 Ulfborg